سرم وایت ابجکتیو

30,000ریال با مالیات

وضعیت: این محصول در انبار موجود نیست

وايت ابجكتيو  سرم

روشن كننده قوي براي لكه هاي قهوه‌اي و پوست های حساس

  • صورت
  • مسدود كننده مرحله اصلي ايجاد لك با الگوي اختصاصي W.O
  • حذف لك هاي قهوه‌اي ، بالايه برداري ملايم
  • به فرم ژل
  • فاقد عطر

جزییات بیشتر

پس ازاينكه پوست را به طوركامل تميزكرديد (بهتراست ازمحلول WHITE OBJECT H2O استفاده شود).

سرم را به صورت وگردن خود بماليد و سپس ازكرم شب خوداستفاده كنيد.

سرم را مي توانيد مستقيماً روي‌لك ها‌ي خودبزنيد.

ازتماس‌سرم باچشم بپرهيزيد. پس‌ازاستفاده‌ كمي احساس سوزش مخصوصاً درپوست هاي حساس طبيعي است. سرم ممكن است دچارتغييررنگ شود، كه طبيعي‌است و مربوط به‌حضورعوامل متمركزبراي يكنواخت ساختن تركيبات مؤثردرآن مي‌باشد.

    كرم شب W.O باالگوي‌اختصاصي W.O روشن كننده ، صاف ودرخشان‌كننده چهره مي‌باشد. به حذف لكه هاي قهوه‌اي و پيشگيري‌ازظهورمجددآن كمك مي كند.

  • ·         ويتامين C به تدريج رهاشده وباعث‌ كاهش تعدادرنگدانه‌هاي ملانين‌روي پوست مي‌شود. بنابراين باعث كاهش لك وجلوگيري ازايجاد لك مي‌گردد.

  • ·         نوآوري‌بايودرما، الگوي W.O ، روي مكانيسم اصلي‌ايجاد لك عمل مي كند. برجسته‌ترين اهداف اين محصول تضمين مطلوبترين حالت روشن كنندگي و پيشگير‌ي كنندگي‌مي‌باشد.