گلنیک -GALeNIC 3 محصول وجود دارد

راز گلنیک وابسته به رویکرد منحصر به فرد این شرکت است.
هرکدام از محصولات به لحاظ تاریخچه حیرت آور طبیعی خود شهرت یافته اند و این واقعه حتی پیش از شناخته شدن آنها به دلیل تاثیر خارق العاده برروی پوست صورت گرفته است.
از روغن آرگان برگرفته از درخت آرگان که یک درخت قدیمی موجود در جنوب غربی مراکش است و به علت توانایی مهار کردن بیابان ها معروف می باشد تا جلبک آبی آب های شیرین /
تمام ترکیبات فعال سرشار از نیروی حیاتی هستند که می توانند به پوست شما حیاتی دوباره ببخشند و مواد مورد نیاز آن را تامین کنند.